Bestuur

 

Het Bestuur van de stichting bestaat uit:

Bert Holman
Voorzitter

Trees Klijn
Bestuurslid

Frans Schrofer
Bestuurslid

Kees de Wit
Penningmeester
 Beschermvrouw: Marijke van der Klip